ஓசோன் ஓட்டை

81

முதலில் பதியப்பட்ட நாள் : 5 நவம்பர் 2010

பாஞ்சாலியின் கதறல் கேட்டு
அவளை காக்க கண்ணன் வந்தான்
அன்று…

இன்று…
காப்பாற்ற கண்ணனும் இல்லை
கதற பூமிக்கு வாயும் இல்லை!!!

Advertisements

பயணங்கள்

தொடங்கும் போது புரிவதில்லை

முடியும் போது தெரிவதில்லை

அவை விட்டுச்செல்வதெல்லாம்

காலடிச் சுவடுகள் தான்

கடற்கரையில் அல்ல- காலக்கரையில்!!!