எதிர்பார்ப்பு / ஏமாற்றம் ?

வெள்ளிக்கிழமை காலை. மஞ்சள் முகம். குளித்துமுடித்த ஈரத்தலையை சுற்றிய துண்டு. ஸ்டிக்கர் அல்லாத நெற்றிக் குங்குமம்.
நீண்டு கொண்டிருந்த அவன் கனவை முடித்தாள் மனைவி, கையில் காப்பியுடன்!

savitri_gundamma_katha

Advertisements