நான் காதலில் விழுந்த அந்த நாள் – தெரியாது

Image may contain: textநான் காதலில் விழுந்த அந்த நாள் – தெரியாது.
அவளை முதன் முதலாக நான் பார்த்த போதா? தெரியாது.
அவள் பெயரை முதல் முறை கேட்ட போதா ? தெரியாது
அவள், என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த போதா ? தெரியாது.
அவளுடன் சென்ற முதல் பயணத்திலா? தெரியாது.
என் வாழ்க்கைத் துணையாக மாற அவள் சம்மதித்த போதா ? தெரியாது.
என் வீட்டிற்கு வருவதற்கு அவள் பெற்றோரும் என் பெற்றோரும் சம்மதித்த போதா ? தெரியாது.

இது என்றுமே விடைகாண முடியாத வினா. சினிமாவிலும், கதைகளிலும் வருவதைப் போல, துரத்தி துரத்திச் சென்று சொன்ன காதல் அல்ல. விழிகளில் விழுந்து மனங்களில் தொலைந்த காதல் அல்ல. இது இருவரும் ஆத்மார்த்தமாக உணர்ந்த உணர்வு. என்றோ நிச்சயிக்கப்பட்ட உறவு.

Momspresso Tamil FB பக்கத்தில் தேர்வாகி வெளியான #100வார்த்தைகதை பதிவு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s