இரைச்சல்

ஈராயிரம் இதழ்களின் இரைச்சல் கூட

இனிமையாய் இருக்கிறது – எனக்கு

அவை உன் பெயராய் ஒலிப்பதினால்!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s