நிழல்

வண்ணம் இல்லை,

தூரிகை இல்லை,

காகிதம் இல்லை,

ஆனாலும் ஆதவன் வரைந்தான்

ஓர் அற்புத ஓவியம் –

அதுதான் உன் நிழலாம்!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s